Thẻ: Chuyện ở West Point

chuyện ăn

Bài 3: Chuyện ăn

GIÁO TRÌNH 100 BÀI TÀI LIỆU HỌC VIỆN WEST POINT DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỔI SÁNG Bài 3: Chuyện ăn Bài này đặc biệt hữu ích cho bạn …

Chuyện nói (bài hai)

GIÁO TRÌNH 100 BÀI TÀI LIỆU HỌC VIỆN WEST POINT DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỔI SÁNG Chuyện nói (bài hai) Ăn và nói đi chung với nhau, nên …

Chuyện nói (bài một)

GIÁO TRÌNH 100 BÀI TÀI LIỆU HỌC VIỆN WEST POINT DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỔI SÁNG. Chuyện nói (bài một) Trong xã hội mình, tồn tại một nhóm …