Thẻ: Chuyện ở West Point

Chuyện ở West Point (WP)

Ở Mỹ, đi xin việc làm, nếu vào thấy có ứng viên tốt nghiệp trường West Point cùng tham gia thì thôi coi như mình cầm chắc 1 suất rớt. Đi về cho nhanh, khỏi …

Bài 12: Sắp xếp thời gian

GIÁO TRÌNH 100 BÀI TÀI LIỆU HẠC VIỆN WP DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỔI SÁNG (TnBS) Bài 12: Sắp xếp thời gian Hồi lâu, dưới quê có một …
Tư duy tích cực

Bài 11: Tư duy tích cực

GIÁO TRÌNH 100 BÀI TÀI LIỆU HẠC VIỆN WP DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỔI SÁNG ( TnBS) Xem toàn bộ những bài viết: CHUYỆN Ở WEST POINT (WP) …

Bài 10: Óc tinh tế

GIÁO TRÌNH 100 BÀI TÀI LIỆU HẠC VIỆN WP DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỔI SÁNG ( TnBS) Bài 10: Óc tinh tế Chơi với người tinh tế rất …

Bài 9: Các câu hỏi cắc cớ

GIÁO TRÌNH 100 BÀI TÀI LIỆU HẠC VIỆN WP DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỔI SÁNG ( TnBS) Bài 9: Các câu hỏi cắc cớ Thỉnh thoảng bạn vẫn …

Bài 8: Óc tưởng tượng

GIÁO TRÌNH 100 BÀI TÀI LIỆU HẠC VIỆN WP DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỔI SÁNG ( TnBS) Bài 8: Óc tưởng tượng Các bạn Mỹ của Tony hay …
học ngoại ngữ

Bài 7: Hạc ngọa ngữ

GIÁO TRÌNH 100 BÀI TÀI LIỆU HẠC VIỆN WEST POINT DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỔI SÁNG ( TnBS) Bài 7: Hạc ngoạ ngữ Bữa nay Dượng nói về …
Chuyện viết đúng

Bài 6: Chuyện viết đúng

GIÁO TRÌNH 100 BÀI TÀI LIỆU HỌC VIỆN WP DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỔI SÁNG (TnBS) Bài 6: Chuyện viết đúng Có 1 sinh viên năm cuối kia, …

Bài 5: Chuyện nói dối

GIÁO TRÌNH 100 BÀI TÀI LIỆU HẠC VIỆN WP DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỔI SÁNG (TnBS) Bài 5: Chuyện nói dối Những điều Dượng đi nước ngoài thấy …

Bài 4: Chuyện ngủ

GIÁO TRÌNH 100 BÀI TÀI LIỆU HỌC VIỆN WP DÀNH CHO CÁC BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỔI SÁNG ( TnBS) Bài 4: Chuyện ngủ Mình có 24h/ngày, chia làm 3 cho …